Pro investory


Dne 06.10.2022 přijala společnost DRFG ProjectBond Investment I s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 22.04.2022 přijala společnost DRFG ProjectBond Investment I s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 25.01.2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2022/009207/CNB/570, S-Sp- 2022/00002/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG ProjectBond Investment I. s.r.o., IČO 11968478, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2021 s maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů vydaných v rámci nabídkového programu 50 mil. Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 28.01.2022.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG ProjectBond Investment I s.r.o. naleznete ke stažení zde:

 

Další dokumenty ke stažení: